BULGARIA – Въпросник

Въпросник за системи на преход от училище към работа и подходи за обучение в работна среда

 

Проект „Обучение в работна среда –  процес на преход от училище към работа” (WBT) по програма Еразъм+ има за цел да разгледа различните национални системи и подходи,  които европейски страни предоставят, за да се интегрират младите хора след редовното си образование към пазара на труда.

Проектът разглежда ролята, която в тази връзка играят ученето и обучението в работна среда, и иска да разбере как се чувстват хората с техния национален подход за плавен преход от училище към работа. Съответно, (1) учители / педагози, (2) обучители / инструктори и (3) млади учащи се / практиканти биват попитани за мнението им относно подходи за обучение в работна среда в контекста на специфичния процес на преход от училище към работа. Общата цел е да се опознаят предимствата и недостатъците на конкретната система за преход и да се идентифицират области за подобрение.

Проектът WBT обединява публични и частни образователни институции от 9 европейски страни. Моля, помогнете ни да разберем Вашата гледна точка по отношение на прехода от училище към работа във Вашата страна и мнението Ви относно методите на учене и преподаване, с които се сблъсквате във Вашата работа.

Онлайн проучването ще се проведе през месеците от май до септември 2016 г. Можете да видите резултатите от проучването на страницата на проекта в края на 2016 год.


Моля, първо изберете Вашия език и след това Вашия статус: учител теория – учител практика/обучител/наставник – ученик/обучаем. Отговорите на въпросите ще Ви отнемат от  20 до 30 минути.

Благодарим за Вашия принос!

Учители теория/ Педагози

Учители практика/ Обучители-Наставници

Ученици/Обучаеми / Стажанти