SWEDEN – Frågeformulär

Frågeformulär om system för övergången skola – arbetsliv samt approacher för yrkesbaserat lärande

Erasmus+ projektet ”Work-based training in the school-to- work transition process (WBT)” har utformats för att undersöka de europeiska ländernas nationella inställningar till övergång skola – arbetsliv. Projektet undersöker betydelsen av arbetsbaserad utbildning och vill ta reda på hurmänniskor upplever den nationella strategin för en smidig övergång från skola till arbete. Lärare,handledare och elever ombeds ge sin syn på arbetsbaserad utbildning i samband med övergångsprocessen skola – arbetsliv. Det övergripande målet med undersökningen är att se fördelar och nackdelar med det specifika övergångssystemet och för att identifiera möjligheter till förbättringar.

WBT-projektet sammanför offentliga och privata utbildningsinstitutioner från 9 europeiska länder. Vi behöver din hjälp att få din synpunkter om övergången från skola till arbete och dina åsikter om de arbetsbaserade undervisningsmetoder du konfronteras med.

Online-undersökningen kommer att genomföras under månaderna maj till september 2016. Du kan se resultaten av undersökningen på vår webb-sida under slutet av 2016.


Välj först språk och sedan din roll: lärare – handledare – elev. Att svara tar ca 20 till 30 minuter.

Tack för ditt bidrag!

Lärare / Pedagoger
Handledare / Instruktörer I företag
Studerande / Lärlingar