SLOVENIA – Vprašalnik

Vprašalnik o procesu prehoda med šolanjemin vstopom na trg dela ter pristopih usposabljanja na delovnem mestu

Erasmus+ projekt “Usposabljanje na delovnem mestu – proces uspešnega prehoda na trg dela” se izvaja z namenom raziskovanja različnih nacionalnih pristopov, s katerimi v različnih evropskih državah spodbujajo prehod mladih na trg dela po zaključku šolanja. S projektom želimo ovrednotiti vlogo usposabljanja na delovnem mestu ter raziskati zadovoljstvo koristnikov glede prehoda med šolanjem in vstopom na trg dela. S tem namenom bomo opravili krajšo raziskavo med
(1) učitelji/pedagogi,
(2) mentorji/trenerji/inštruktorji v podjetjih in
(3) dijaki/vajenci/praktikanti.
Vsesplošni cilj raziskave je zbiranje mnenj o prednostih in pomanjkljivostih trenutnega sistemskega okvira prehoda iz šolanja na trg dela v Sloveniji ter ostalih partnerskih državah. Na podlagi analize bomo pripravili tudi seznam možnih ukrepov za izboljšanje obstoječega sistema.
V izvajanju projekta sodelujejo javne in zasebne izobraževalne institucije iz 9 evropskih držav. Z raziskavo želimo pridobiti vaše mnenje o sistemu prehoda iz šolanja na trg dela. Hkrati želimo pridobiti vaše mnenje glede kakovosti izvajanja sistema usposabljanja na delovnem mestu, v katerem sodelujete.
Raziskava bo potekala od meseca maja do septembra 2016. Rezultati raziskave bodo dostopni na spletni strani www.workbasedtraining.eu do konca leta 2016.


Pred izpolnjevanjem vprašalnika vas prosimo, da izberete jezik ter svoj status: učitelj – trener/mentor – dijak. Čas izpolnjevanja vprašalnika znaša do 15 minut.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Učitelji/pedagogi
Mentorji/trenerji/inštruktorji v podjetjih
Dijaki/vajenci/praktikanti